s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
f1
f2
f3

Świadczymy usługi na każdym etapie procesu budowlanego tzn.:

 • wykonanie kompletnego projektu budowlanego,
 • wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, projekty wykonawcze,
 • przygotowanie inwestycji - pomoc w uzyskaniu decyzji administracyjnych,
 • kierowanie budową oraz nadzór inwestorski,
 • świadectwa charakterystyki energetycznej.

Ponadto oferujemy:

 • kontrole okresowe obiektów budowlanych,
 • ekspertyzy budowlane - badania młotkiem Schmidta, badania stopnia zawilgocenia,
 • opinie techniczne z zakresu mechaniki i budowy maszyn,
 • programy funkcjonalno-użytkowe,
 • inwentaryzacje budowlane i instalacyjne,
 • pomoc w legalizacji samowoli budowlanych,
 • kosztorysy zamienne, ofertowe, powykonawcze,
 • projekty technologiczne dla zakładów produkcyjnych, usługowych,
 • projekty konstrukcji mechanicznych,
 • doradztwo z obszaru prawa budowlanego i przepisów wykonawczych,
 • doradztwo techniczne w branży budowlanej,
 • doradztwo techniczne w branży związanej z mechaniką i budową maszyn.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !