Zobacz jak pracujemy

Pracujemy na licencjonowanym oprogramowaniu firm:

Norma PRO – przedmiary robót, kosztorysy

AutoCAD LT PL – dokumentacja rysunkowa

ArCADia – INTELLICAD 7 Premium PL – dokumentacja rysunkowa
R3D3-Rama 3D 12 – obliczenia statyczne
EuroŻelbet dla R3D3 – projektowanie konstrukcji żelbetowych (PN-EN)
EuroStal dla R3D3 – projektowanie konstrukcji stalowych (PN-EN)
EuroDrewno dla R3D3 – projektowanie konstrukcji drewnianych (PN-EN)
KONSTRUKTOR 6.4:

– zbieranie obciążeń (PN-EN)
– fundamenty bezpośrednie
– ściany oporowe żelbetowe
– konstrukcje murowe

ArCADia – TERMO 4 – świadectwa charakterystyki energetycznej
PlaTo 4 – żelbetowe układy płytowe
ArCADia – ARCHITEKTURA 6.2 – projekty architektoniczne z wizualizacjami 3D.

GRAITEC ADVANCE STEEL 2014– modelowanie 3D konstrukcji stalowych wraz z profesjonalną dokumentacją warsztatową.

SolidWORKS 2015 – modelowanie 3D urządzeń mechanicznych, dokumentacja wykonawcza części.

NA ŻYCZENIE WYKONUJEMY WIZUALIZACJĘ 3D PROJEKTOWANYCH BUDYNKÓW