O firmie

Firma “PROJEKTANT” istnieje na rynku od 1993 r. Zajmujemy się m.in. przygotowaniem dokumentacji technicznej dla przedsięwzięć budowlanych, wykonaniem projektów technologicznych oraz projektowaniem konstrukcji mechanicznych.

Współpracujemy także z projektantami w innych specjalnościach oraz z ekspertami Wojskowej Akademii Technicznej. Kilku pracowników firmy posiada poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych.

Poznaj nasz zespół:
mgr inż. Janusz Szczepaniak – właściciel – uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz do projektowania w specjalności architektonicznej oraz konstrukcyjno-budowlanej.
Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci grup:
1, 2, 3 na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym.

mgr inż. Bartosz Szczepaniak– właściciel – uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej.

mgr inż. Maria Czarkowska – uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
mgr inż. Dariusz Woźniak – uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
mgr inż. Paweł Szczepaniak – projektowanie i eksploatacja w zakresie mechanika i budowa maszyn. Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci grup: 1, 2, 3 na stanowisku dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym.