Przykładowe realizacje

Projekty:

1. Kompletny projekt budowlany hal magazynowo-produkcyjnych, Andrzejów Duranowski k. Sochaczewa
Inwestor: VERONA Products Professional
2. Projekt urządzenia transportowego z napędem hydraulicznym,
Inwestor: MITSUBISHI CHEMICAL PERFORMANCE POLYMERS EUROPE
3. Projekt pomostów technologicznych w zakładzie produkcyjnym,
Inwestor: MITSUBISHI CHEMICAL PERFORMANCE POLYMERS EUROPE
4. Projekt pomostów technologicznych z uwzględnieniem oddziaływań sejsmicznych w rafinerii naftowej Elemir w Serbii,
Inwestor: LUDAN ENGINEERING Co. Ltd
5. Zamienne obliczenia statyczno-wytrzymało i projekt wykonawczy konstrukcji stalowej zadaszenia zjazdu do garażu w budynku mieszkalnym “Park Mokotów” w Warszawie, ul. Chodkiewicza 4. Projekt wykonany we współpracy z Kuryłowicz&Associates Sp. z o.o
6. Kompletny projekt remontu elewacji i pokrycia dachu budynku Państwowej Szkoły Muzycznej – obiekt wpisany do rejestru zabytków
7. Projekty wykonawcze prefabrykatów żelbetowych (m.in. płyty MON, zbiorniki, ogrodzenia). Inwestor: GESTO
8. Kompletny projekt budowlany hotelu kat. ****,
Inwestor: „DUKAT” Jerzy Górzyński
9. Kompletny projekt budowlany hotelu kat. **** wraz z salą weselną,
Inwestor: Łukasz Mieszkowski
10. Kompletny projekt budowlany sali konferencyjnej wraz z zapleczem sanitarno- socjalnym. Inwestor: „Kuźnia Napoleońska” Wojciech Trzciński

Ekspertyzy:

1. Ekspertyza układu konstrukcyjnego budynku C.H. GALERIA TWIERDZA w Zamościu
2. Ekspertyza belek podciągowych w budynku wysokościowym SASKI CRESCENT Warszawa, ul. Królewska 16
3. Ekspertyza płyty stropowej w budynku wysokościowym SASKI CRESCENT Warszawa, ul. Królewska 16
4. Ekspertyza techniczna dźwigarów dachowych drewnianych zlokalizowanych nad halą basenową w pływalni sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Potocka 1
5. Ekspertyza techniczna dotycząca określenia przydatności istniejącego fundamentu pod zbiornikiem w Zakładach Azotowych “Puławy” S.A w Puławach, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
6. Ekspertyza techniczna dotycząca ścian, podestów i schodów zewnętrznych w budynku Urzędu Dzielnicy Bemowo w Warszawie, ul. Powstańców Śląskich 70
7. Ekspertyza techniczna dotycząca oceny nośności istniejącej konstrukcji budynku w aspekcie przeniesienia obciążeń od aparatury RTG i TK w Szpitalu Wolskim w Warszawie, ul. ul. Kasprzaka 17,
8. Opinie techniczne oraz projekty konstrukcji urządzeń zabawowych KOLORADO INT